Sgrafita

Nástěnná technika, při které se proškrabává vrchní světlá omítka až na tmavý podklad. Naše sgrafita mají vysokou řemeslnou úroveň a vykazují dlouhou životnost. Pracujeme s nejlepšími dostupnými materiály podle osvědčených restaurátorských postupů. Provádíme restaurování zachovalých sgrafit i tvorbu zcela nových. Pro místa, kde se nezachovala původní podoba, jsme schopni vytvořit nový návrh
v souladu s charakterem budovy.
Realizace